Vitajte

VB TAXI

Práve sa nachádzate na webovej stránke akciovej spoločnosti TAXI SERVIS a.s., ktorej cieľom je uviesť na slovenský trh jednu z najmodernejších a najprogresívnejších ponúk v oblasti individuálnej prepravy osôb formou taxislužby.

Modernosť spočíva vo využívaní najnovších informačných technológií v procesoch riadenia a správy tak vonkajšieho, ako aj vnútorného imidžu poskytovanej služby.

Zakladáme si na vysokej kvalite poskytovaných služieb a maximálnej korektnosti, ktoré idú ruka v ruke s nadštandardným osobným prístupom a prirodzenou slušnosťou ku všetkým, aj tým najjemnejším detailom služby samotnej.

Chceme transparentne poskytnúť všetky informácie každému akcionárovi ale nielen jemu, takisto aj každému zákazníkovi.

Otvoríme sa všetkým podnetom, ktoré by mohli našu ponuku posunúť smerom dopredu, na prospech všetkých zúčastnených strán. Aj tie najmenšie podnety majú pre nás význam, pokiaľ sú samozrejme zmysluplné a progresívne.

Chystáme sa vrátiť sloganu „NÁŠ ZÁKAZNÍK = NÁŠ PÁN“ opäť jeho skutočný význam a spoločenskú váhu.

V tomto si navzájom pomáhajme...

Autor projektu a predseda predstavenstva

Boris Wagner